Telling Tales. Towards Antifascist Futures

Read more

Verhalen geven vorm aan ons wereldbeeld: ze bepalen onze manier van zijn en van samenleven, en schetsen een beeld van wat als goed, slecht of raar is wordt aanzien. De controle over de 'verhalende middelen' is een centraal punt voor elk autoritair en fascistisch regime om een wereld af te schilderen waarin er geen alternatief is aan hun machtsgreep. Geschiedenis en verhalen bestaan onder het juk van schoolprogramma's, politieke propaganda, eenduidige traditie, artistieke en mediacensuur... Maar verhalen circuleren ook door de anekdotes die we delen met vrienden, de verhalen die we kinderen vertellen voor het slapen gaan, de verhalen die we geheim houden of fluisteren op een kussen. "Het vertellen van de wereld is het vertellen van onze intenties om die te veranderen", dit citaat van Wu Ming opent een hoofdstuk in het recente boek ‘Entering Antiracist Pedagogies’. Het helpt ons beseffen dat verhalen, en hun overdracht, een krachtig middel zijn om sociale verandering teweeg te brengen en dominante paradigma's om te buigen.

Hoe kunnen we meervoudig denken als samenkomen als een bedreiging wordt gezien? Hoe kunnen we bescheiden verhalen blijven vertellen als sterke, spectaculaire verhalen alle ruimte innemen? 'Telling Tales' verzamelt kunstenaars, leraren, onderzoekers en vertellers die zich verzetten tegen het monopolie van één enkel verhaal – een kenmerk voor de fascistische macht.

De intieme correlatie tussen auteur en autoriteit, twee woorden die dezelfde etymologische wortel hebben, is duidelijk in de manier waarop machthebbers zich verhalen proberen toe te eigenen. Met dit hoofdstuk willen we monolithische en vaak simplistische vertogen uitdagen door in de diepe en vluchtige wateren van het geheugen te duiken. Drie dagen lang zullen we verhalen en meervoudige getuigenissen delen terwijl we een gevoel van saamhorigheid koesteren door middel van aanraking, luisteren en verbeelding.

Met Sónia Vaz Borges & Filipa César, Endi Tupja, Jota Mombaça, Costanza Spina, nadjim bigou-fathi and soto labor, Myriam Lefkowitz, Alex Reynolds, Panamby, Mlondiwethu Dubazane, Hoda Siahtiri, Peggy Pierrot, Manel Ben Boubaker, Shayma Nader, Lucile Saada Choquet, Dénètem Touam Bona.

Gedetailleerd programma binnenkort.