missie

Beursschouwburg is een multidisciplinair huis voor kunst en reflectie, een open ontmoetingsplek met haar wortels diep verankerd in de Brusselse grootstedelijke realiteit. Hier omarmen we het lokale, het globale en alles daartussenin.

Beursschouwburg functioneert als 
- een platform voor presentatie en ontwikkeling van uiteenlopende kunstpraktijken en onderzoek;
- een netwerk waarin samenwerking met formele en informele partners, try-out, experiment en ondersteuning voor kunstenaars, collectieven en denkers centraal staat;
- een hub die verschillende communities bij elkaar brengt, normativiteit bevraagt en nieuwe verhalen en ideeën verwelkomt.

Via betekenisvolle samenwerkingen creëren we programma’s die kruisbestuivingen tot stand brengen tussen vele soorten publiek, vormen en genres, kunst en alledaagse realiteit, gevestigd en opkomend, urgentie en plezier.

Dat doet Beursschouwburg door 
- te kiezen voor duurzame, langdurige relaties en samenwerkingsverbanden met onze kunstenaars en partners, gebaseerd op vertrouwen, respect en solidariteit; 
- vanuit een intersectioneel perspectief te streven naar een inclusieve plek voor de diverse communities in de stad;
- tijd en ruimte te maken voor verdiepende talentontwikkeling waarbij vernieuwende kunstpraktijken, stijlen en genres ondersteund worden en ingang vinden in een wijdvertakt netwerk.  

visie

Wij zijn een genereus en duurzaam huis. Een gastvrije, warme plek waar het relationele, het emotionele, evenveel plaats heeft als het reflectieve. Een huis dat optreedt als een third place, een derde plek die binaire tegenstellingen doorbreekt en ruimte maakt voor nuance, grijsschakeringen en schemerzones. Een plek waar het mag schuren maar waar wederzijds vertrouwen en respect centraal staan. 

Vrijgevigheid gaat voor ons hand in hand met duurzaamheid. We koppelen de reflectie over de uitdagingen van de klimaatcrisis aan een concrete verduurzaming van onze organisatie in de komende jaren. We kiezen voor het opbouwen van langdurige, robuuste samenwerkingsrelaties waardoor we garanderen dat opgebouwde kennis en contacten voor de toekomst worden bewaard.

We zijn een ruimte van pluraliteit. Wij werken multi-, hyper- en zelfs post-disciplinair. Kunstenaars en makers vandaag worden geïnspireerd door een veelheid aan genres en vormen, en overstijgen hokjes en labels. Op onze podia creëren ze een symbiose, botsing of overgang tussen talen, beweging, ruimte, tijd, praktijk en kennis.

Beginnende makers en mensen met een langere staat van dienst spreken met elkaar, komen samen in intergenerationele netwerken, gedeelde ruimtes en knooppunten. Niet alleen ons programma omarmt die verscheidenheid voluit, ook ons publiek is een afspiegeling van de rijke diversiteit van Brussel. 

Beursschouwburg is een baken van vernieuwing en laat haar licht schijnen op onderbelichte en urgente onderwerpen, stijlen en genres.

Beursschouwburg is ingebed in de buurt, en vormt een schakel tussen de kanaalzone met haar experimentele artistieke dynamiek en de instellingen op de Kunstberg. 

Beursschouwburg is een laboratorium van fluïde (kunst)praktijken die met verschillende snelheden opereren. Een flexibele, dynamische structuur die zich snel kan aanpassen en kan inspelen op verschillende behoeften. Een plek waar we ons toeleggen op processen en diepgaande reflectie, experiment, uitprobeersels en risico. 

de geschiedenis van beursschouwburg

het gebouw

Het pand waarin de huidige Beursschouwburg huist, maakte heel wat transformaties mee. In 1885 werd in de Auguste Ortsstraat de Brasserie Flamande gebouwd door een onbekende architect. In het gebouw bevond zich een winkel, een feestzaal en een café. In 1922 werd de Brasserie uitgebreid en in 1946 verbouwd tot Théatre de la Bourse, een zaal die door verschillende gezelschappen gebruikt. De feestzaal op de eerste verdieping werd omgevormd tot een salle à l’italienne door architect Jacques Cuisinier, die in 1958 ook het Internationaal Rogiercentrum, beter bekend als de Martinitoren, ontwierp. In 1997 schreef de toenmalige Minister van Cultuur een architectuurwedstrijd uit voor de (intussen broodnodige) novatie van het gebouw van Beursschouwburg. De wedstrijd werd gewonnen door de DHP-architecten en de B-architecten. De verbouwingen duurden van 2001 tot 2004. Op 5 februari 2004 opende de vernieuwde Beursschouwburg met een feestelijke tiendaagse.

evolutie van de organisatie

Jaren ’60
In de jaren ’60 groeide de nood aan een specifiek Vlaams cultuurnet in Brussel. Op 5 februari 1965 werd het startschot gegeven van Beursschouwburg als een Vlaams podium in het hart van Brussel. Toenmalig directeur Dries Wieme bouwt geleidelijk aan een eigen theatergezelschap voor de schouwburg uit. De Werkgemeenschap wordt geboren, een sterk politiek getint gezelschap. Dit gezelschap werd echter al snel de kop ingedrukt door de regering, die voor de Beursschouwburg de rol van een receptief cultuurcentrum in Brussel voor ogen heeft.

Jaren ’70
In 1970 neemt Frans Van Langendonck het roer van Dries Wieme over. In 1972 komt Beursschouwburg onder de vleugels terecht van het CCC (Contact- en Cultuurcentrum vzw) met Jari Demeulemeester, de latere directeur van de Ancienne Belgique, als artistiek leider. Vanaf 1974 wordt het een eigen organisatie, vzw Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg. In die periode worden de eerste edities van het legendarische stadsfestival Mallemunt georganiseerd, een jaarlijks openluchtfestival op het Muntplein dat tot 1987 zal blijven doorgaan.

Raymond van het Groenewoud en Willem Vermandere zetten er de eerste stappen in hun carrière, naast internationaal jong talent zoals Tom Waits en Dire Straits. In ‘78 wordt in samenwerking met Humo de eerste Rockrally georganiseerd.

Ook jeugdtheater krijgt een plek in Beursschouwburg dankzij programmator Oda Van Neygen (die later, in 1991, het Brusselse jeugdtheater BRONKS opricht). Eind jaren ‘70 komt de nadruk op experiment te liggen, o.a. met de organisatie van het Performance Art Festival. Beursschouwburg neemt een bepalende rol in de voorhoede van de kunst en het maatschappelijk debat in. Zo groeit het uit tot een vrijhaven voor nieuw theater, moderne dans, videokunst en performance.

Jari Demeulemeester wordt in 1977 opgevolgd door Lieven Van den Broeck. In dat jaar is Beursschouwburg de gangmaker van ‘Brusselement’ en het eerste Kaaitheaterfestival. Voor de coördinatie van het Kaaitheaterfestival kwam Hugo De Greef in dienst. In 1979 werd Dirk Vercruysse programmator en Hugo Vanden Driessche zakelijk leider van Beursschouwburg.

Jaren ’80
In de jaren ‘80 is de Beursschouwburg ‘the place to be’. Jan Decorte, Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Decorte, Ivo van Hove, Marc Didden, Jan Fabre, Jan Lauwers, ... presenteren er allemaal hun werk. We spreken over de geboorte van de Vlaamse Golf. In 1984 wordt Johan Wambacq theaterprogrammator en verantwoordelijke voor de communicatie.

Op zakelijk en financieel vlak ziet alles er echter minder rooskleurig uit. Geleidelijk aan verkommert het gehuurde gebouw, waarna het in 1983 door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt aangekocht. Aan het eind van de jaren ‘80 is de glorieperiode duidelijk voorbij. Financiële problemen, de erbarmelijke toestand van het gebouw en een tekort aan focus in de programmatie zorgen voor een crisis.

Jaren ’90
Met Paul Corthouts en daarna Marijke Vandebuerie aan het hoofd slaat Beursschouwburg vanaf 1991 resoluut een nieuwe richting in: men zet in op alle Brusselaars, niet enkel op de Vlamingen in Brussel. Het nieuwe team - met onder andere Dirk Seghers, Dirk Verstockt en Patrick Moyersoen als artistieke medewerkers en Carine Meulders als artistiek coördinator - kiest voor een projectmatige manier van werken en voor een heel aantal dwarsverbindingen met jeugdhuizen, gemeenschapscentra,... om de multiculturele samenleving rond de schouwburg bij de werking te betrekken.

Dit sociale engagement uit zich ook in de tiendaagse bezetting van het Hôtel Central, het appartementsgebouw tegenover de schouwburg, als protest tegen de bouw van een modern luxehotel op die plek. Opnieuw vormt Beursschouwburg een forum voor experiment in allerhande genres, met een mix van rijpe en jonge makers als Pieter De Buysser en Benjamin Verdonck.

Vanaf 2000: the nillies
In 2001 start de broodnodige verbouwing van de schouwburg, waardoor de werking voor drie jaar moet uitwijken naar een leegstaande garage/winkel in de Kazernestraat onder de naam BSBbis. Dirk Seghers en Carine Meulders als artistiek team richten samen met B-architecten het pand zeer inventief in met zandzakjes als zaalwanden en prefab-serres als kantoren. Beursschouwburg zet in die periode in op nieuwe artiesten, waardoor het toonaangevend wordt in het artistieke debat.

Een aantal leiders volgen kort na elkaar: Marijke Vandebuerie wordt opgevolgd door Carine Meulders, Guido Minne en Marie Droogmans als algemeen directeur. Vanaf 2002 wordt de positie van zakelijk leider ingevuld door Frederik Verrote. Op 5 februari 2004 keert de werking terug naar het gerenoveerde gebouw met een feestelijke tiendaagse. Na de terugkeer geraakt de werking opnieuw in het slop door allerhande financiële en organisatorische problemen. 

Cis Bierinckx neemt het roer in 2006 over en maakt Beursschouwburg opnieuw relevant, met voorstellingen van onder andere Milo Rau en Meg Stuart. Vanaf 2008 wordt hij door Koen De Visscher als algemeen directeur bijgestaan. De verhoopte publiekstoestroom blijft echter uit, waardoor de financiële problemen blijven doorgaan.

In 2012 komt Tom Bonte als algemeen en artistiek directeur aan het hoofd te staan. Hij trekt het programma open naar een zo breed mogelijk publiek, in een nauw verband met de stad rondom de schouwburg. Jong talent, kruisbestuivingen en plaats voor experiment staan centraal in de uiteenlopende programmatie van zowel podiumkunsten, als film, muziek en beeldende kunst.

Vandaag
In september 2020 wordt Melat Gebeyaw Nigussie de nieuwe algemeen en artistiek directeur.

raad van bestuur

Piet Menu (voorzitter)
Ilse Ghekiere
Kathleen Van den Daele
Landry Mawungu
Pieter T’Jonck 
Toon Vanagt
Zeynep Kubat

mandates.png

algemene vergadering

Anna Van der Wee
Anne Niveau
Eddy Deruwe
Friedl' Lesage
Godfried Van de Perre
Herman Van Laar
Ilse Ghekiere
Kathleen Van den Daele
Koen De Visscher
Landry Mawungu
Paul Daels
Piet Menu
Pieter T'Jonck 
Toon Vanagt
Zeynep Kubat

sponsors

Vlaamse Overheid
Stad Brussel
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Maes
Bruzz
De Standaard

copyrights

It is not in the policy of our website to violate any copyright. If you notice any violations, please contact us.

privacy policy

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Beursschouwburg omgaat met je persoonsgegevens. Telkens wanneer je persoonsgegevens online of offline verstrekt, behandelen we ze in overeenstemming met het beleid dat hieronder staat beschreven. Dat beleid steunt op de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018.

Beursschouwburg is de databeheerder d.w.z. diegene die verantwoordelijk is voor de verwerking van alle gegevens die we over jou verzamelen en van jou ontvangen wanneer je onze diensten gebruikt.

Indien je vragen hebt na het doornemen van onze privacyverklaring of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via deze contactgegevens:

Beursschouwburg vzw
A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel
info@beursschouwburg.be

HOE VERZAMELT BEURSSCHOUWBURG MIJN GEGEVENS?

We verzamelen je persoonsgegevens via diverse kanalen:
- bij de aankoop van tickets
- bij inschrijving voor de nieuwsbrief
- wanneer je Beursschouwburg contacteert via mail, telefoon of een ander communicatiekanaal
- wanneer je gebruik maakt van onze website
- via een derde partij, zoals onze ticketpartner Ticketmatic en de mailing software Campaign Monitor

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT BEURSSCHOUWBURG?

- Je IP-adres. Hieruit kan de identiteit van specifieke personen of organisaties niet worden achterhaald.
- Je voor- & achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en geboortejaar.
-  Foto- en videomateriaal. Tijdens evenementen van Beursschouwburg wordt foto- en videomateriaal gemaakt door ons digital team. Deze foto’s bewaren we in ons archief en een selectie van de foto’s en video’s publiceren we op onze social media kanalen. Indien we een foto willen maken waar je herkenbaar op staat, dan doen we onze uiterste best om op voorhand je toestemming te verkrijgen. Sta je op één van onze foto’s en wil je deze niet meer gepubliceerd zien, neem dan contact met ons op.   

WAARVOOR GEBRUIKT BEURSSCHOUWBURG DE VERZAMELDE INFORMATIE?

Beursschouwburg gebruikt de verzamelde en bewaarde gegevens …
- om je praktische informatie te sturen over het evenement waarvoor je een ticket kocht.
- om je telefonisch of via e-mail te contacteren wanneer een evenement wordt afgelast of er een wijziging optreedt.
- om ticketcontrole uit te oefenen.
- om je nieuwsbrieven te sturen wanneer jij je hiervoor aanmeldde.
- om je gepersonaliseerde mailings te sturen. Hiervoor baseren we ons op je aankoopgeschiedenis en vragen we je toestemming.
- om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
- voor marktonderzoek en klantprofilering.  
- voor het bekomen van subsidiëring door de overheid.

WELKE KEUZES KAN IK MAKEN OVER HOE BEURSSCHOUWBURG MIJN GEGEVENS GEBRUIKT?

Wanneer je tickets koopt of je inschrijft voor de nieuwsbrief, dan geef je Beursschouwburg de toestemming om je persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden. Wil je die toestemming intrekken, dan kan je met ons contact opnemen. Je kan je op elk moment uitschrijven voor onze mailings door op de daarvoor voorziene link te klikken. Als je de toestemming intrekt, dan kan het zijn dat je geen praktische informatie meer krijgt en andere nuttige informatie mist.

MET WELKE DERDEN KAN BEURSSCHOUWBURG MIJN GEGEVENS DELEN?

Beursschouwburg kan bepaalde persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- ticketverkoop (Ticketmatic)
- webhosting (kpn)
- versturen van nieuwsbrieven, gepersonaliseerde mailings en uitnodigingen (Campaign Monitor)

Met deze verwerkers sluit Beursschouwburg een overeenkomst af die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

HOE EN WAAROM GEBRUIKT BEURSSCHOUWBURG COOKIES?

Een “cookie” is een klein bestand dat op je computer wordt opgeslagen om je surfervaring te verbeteren. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van jouw bezoek aan de website www.beursschouwburg.be. Cookies van Beursschouwburg slaan nooit persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op.

We gebruiken Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid ervan verbeteren. Voor cookies geplaatst door Google Analytics verwijzen we je naar de verklaring die Google Analytics op hun website daarover geeft.

policies.google.com/privacy
policies.google.com/technologies/cookies

Voor meer informatie over cookies raden we je deze animatievideo van The Guardian aan.

WAT IS DE BEWAARTERMIJN VAN MIJN GEGEVENS?

Beursschouwburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Indien je 10 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we je gegevens uit onze ticketing-database.

WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN HANTEERT BEURSSCHOUWBURG?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- Alle personen die namens Beursschouwburg van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

KAN IK MIJN GEGEVENS INKIJKEN, WIJZIGEN OF LATEN VERWIJDEREN? WAT BIJ VRAGEN EN/OF KLACHTEN?

Heb je vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over je privacy? Wil je graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over jou bijhouden? Wens je de gegevens die je ons bezorgde in te kijken, te wijzigen of te laten verwijderen? Zou je graag een toestemming intrekken? Neem dan contact met ons op:

Beursschouwburg vzw
A. Ortsstraat 20-28
1000 Brussel
info@beursschouwburg.be

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING GEWIJZIGD WORDEN?

Beursschouwburg kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijziging in de privacywetgeving. Beursschouwburg kondigt wijzigingen aan op de website of via de nieuwsbrief.