music performance film expo conversations dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer

MISSIE

Beursschouwburg is een multidisciplinair huis voor kunst en reflectie, een open ontmoetingsplek met haar wortels diep verankerd in de Brusselse grootstedelijke realiteit. Hier omarmen we het lokale, het globale en alles daartussenin.

Beursschouwburg functioneert als 

- een platform voor presentatie en ontwikkeling van uiteenlopende kunstpraktijken en onderzoek;

- een netwerk waarin samenwerking met formele en informele partners, try-out, experiment en ondersteuning voor kunstenaars, collectieven en denkers centraal staat;

- een hub die verschillende communities bij elkaar brengt, normativiteit bevraagt en nieuwe verhalen en ideeën verwelkomt.

Via betekenisvolle samenwerkingen creëren we programma’s die kruisbestuivingen tot stand brengen tussen vele soorten publiek, vormen en genres, kunst en alledaagse realiteit, gevestigd en opkomend, urgentie en plezier.

Dat doet Beursschouwburg door

 - te kiezen voor duurzame, langdurige relaties en samenwerkingsverbanden met onze kunstenaars en partners, gebaseerd op vertrouwen, respect en solidariteit; 

- vanuit een intersectioneel perspectief te streven naar een inclusieve plek voor de diverse communities in de stad;

- tijd en ruimte te maken voor verdiepende talentontwikkeling waarbij vernieuwende kunstpraktijken, stijlen en genres ondersteund worden en ingang vinden in een wijdvertakt netwerk.  

visie

Wij zijn een genereus en duurzaam huis. Een gastvrije, warme plek waar het relationele, het emotionele, evenveel plaats heeft als het reflectieve. Een huis dat optreedt als een third place, een derde plek die binaire tegenstellingen doorbreekt en ruimte maakt voor nuance, grijsschakeringen en schemerzones. Een plek waar het mag schuren maar waar wederzijds vertrouwen en respect centraal staan. 

Vrijgevigheid gaat voor ons hand in hand met duurzaamheid. We koppelen de reflectie over de uitdagingen van de klimaatcrisis aan een concrete verduurzaming van onze organisatie in de komende jaren. We kiezen voor het opbouwen van langdurige, robuuste samenwerkingsrelaties waardoor we garanderen dat opgebouwde kennis en contacten voor de toekomst worden bewaard.

We zijn een ruimte van pluraliteit. Wij werken multi-, hyper- en zelfs post-disciplinair. Kunstenaars en makers vandaag worden geïnspireerd door een veelheid aan genres en vormen, en overstijgen hokjes en labels. Op onze podia creëren ze een symbiose, botsing of overgang tussen talen, beweging, ruimte, tijd, praktijk en kennis.

Beginnende makers en mensen met een langere staat van dienst spreken met elkaar, komen samen in intergenerationele netwerken, gedeelde ruimtes en knooppunten. Niet alleen ons programma omarmt die verscheidenheid voluit, ook ons publiek is een afspiegeling van de rijke diversiteit van Brussel. 

Beursschouwburg is een baken van vernieuwing en laat haar licht schijnen op onderbelichte en urgente onderwerpen, stijlen en genres.

Beursschouwburg is ingebed in de buurt, en vormt een schakel tussen de kanaalzone met haar experimentele artistieke dynamiek en de instellingen op de Kunstberg. 

Beursschouwburg is een laboratorium van fluïde (kunst)praktijken die met verschillende snelheden opereren. Een flexibele, dynamische structuur die zich snel kan aanpassen en kan inspelen op verschillende behoeften. Een plek waar we ons toeleggen op processen en diepgaande reflectie, experiment, uitprobeersels en risico. 

team

Alice Chawona, onderhoud
Annie Himmelmann, team techniek 
Ava Hermans, onthaal & ticketing 
Bartu Kaan, bar 
Bissi Adeye, publiek (hij/hen)
Dimitri Geussens, catering & event coördinatie 
Eli De Caluwé, gebouwbeheer & preventie (hen/hun)
Elisa Liepsch, programmatie podiumkunsten (geen voornaamwoorden)
Ellen De Bin, zakelijke leiding & hr
Fateha Temsamani, onderhoud 
Flora Woudstra, bar
Frank Cobbaut, team techniek 
Gilke Vanuytsel, programmatie muziek 
Hanne Delodder, creatieve & digitale strategie (zij/haar)
Hussein Atshan, huismeester 
Jamison Van den Driessche, team techniek 
Joke Huygens, planning & zaalhuur (zij/haar)
Judith Eckhardt, productie podiumkunsten
Laura Smolders, communicatie & pers (zij/haar)
Lisa Ahenkona, allround productie & vrijwilligerswerking 
Lola Borremans, productie muziek & nightlife 
Marijn Verhelst, coördinatie team productie & zaalhuur 
Melat Gebeyaw Nigussie, algemeen en artistiek directeur 
Merylin Charlova, ticketing
Nick Verhelst, boekhouding 
Nina Grossir, coördinatie bar 
Ruben Vandermeulen, coördinatie team techniek 
Sofia Dati, programmatie film & expo 
Yasmine Ennassiri, student ticketing 

Copywriting Alexander Marinus (hij/hem)
Vormgeving Atelier Brenda & Amélie Bakker (zij/haar)
Web development & interaction design Joel Galvez (hij/hem)

raad van bestuur

Piet Menu (voorzitter)
Ilse Ghekiere
Kathleen Van den Daele
Landry Mawungu
Pieter T’Jonck 
Toon Vanagt
Zeynep Kubat

mandates.png

algemene vergadering

Anna Van der Wee
Anne Niveau
Eddy Deruwe
Friedl' Lesage
Godfried Van de Perre
Herman Van Laar
Ilse Ghekiere
Kathleen Van den Daele
Koen De Visscher
Landry Mawungu
Paul Daels
Piet Menu
Pieter T'Jonck 
Toon Vanagt
Zeynep Kubat

financiële steun en sponsoring

Vlaamse Overheid
Stad Brussel
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Maes
Bruzz
De Standaard

copyright

Mocht je schending van het auteursrecht op deze website aantreffen, willen we je vragen om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

privacy policy

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Beursschouwburg omgaat met je persoonsgegevens. Telkens wanneer je persoonsgegevens online of offline verstrekt, behandelen we ze in overeenstemming met het beleid dat hieronder staat beschreven. Dat beleid steunt op de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018.

Beursschouwburg is de databeheerder d.w.z. diegene die verantwoordelijk is voor de verwerking van alle gegevens die we over jou verzamelen en van jou ontvangen wanneer je onze diensten gebruikt.

Indien je vragen hebt na het doornemen van onze privacyverklaring of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via deze contactgegevens:

Beursschouwburg vzw
A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel
info@beursschouwburg.be

HOE VERZAMELT BEURSSCHOUWBURG MIJN GEGEVENS?

We verzamelen je persoonsgegevens via diverse kanalen:
- bij de aankoop van tickets
- bij inschrijving voor de nieuwsbrief
- wanneer je Beursschouwburg contacteert via mail, telefoon of een ander communicatiekanaal
- wanneer je gebruik maakt van onze website
- via een derde partij, zoals onze ticketpartner Ticketmatic en de mailing software Campaign Monitor

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT BEURSSCHOUWBURG?

- Je IP-adres. Hieruit kan de identiteit van specifieke personen of organisaties niet worden achterhaald.
- Je voor- & achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en geboortejaar.
-  Foto- en videomateriaal. Tijdens evenementen van Beursschouwburg wordt foto- en videomateriaal gemaakt door ons digital team. Deze foto’s bewaren we in ons archief en een selectie van de foto’s en video’s publiceren we op onze social media kanalen. Indien we een foto willen maken waar je herkenbaar op staat, dan doen we onze uiterste best om op voorhand je toestemming te verkrijgen. Sta je op één van onze foto’s en wil je deze niet meer gepubliceerd zien, neem dan contact met ons op.   

WAARVOOR GEBRUIKT BEURSSCHOUWBURG DE VERZAMELDE INFORMATIE?

Beursschouwburg gebruikt de verzamelde en bewaarde gegevens …
- om je praktische informatie te sturen over het evenement waarvoor je een ticket kocht.
- om je telefonisch of via e-mail te contacteren wanneer een evenement wordt afgelast of er een wijziging optreedt.
- om ticketcontrole uit te oefenen.
- om je nieuwsbrieven te sturen wanneer jij je hiervoor aanmeldde.
- om je gepersonaliseerde mailings te sturen. Hiervoor baseren we ons op je aankoopgeschiedenis en vragen we je toestemming.
- om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
- voor marktonderzoek en klantprofilering.  
- voor het bekomen van subsidiëring door de overheid.

WELKE KEUZES KAN IK MAKEN OVER HOE BEURSSCHOUWBURG MIJN GEGEVENS GEBRUIKT?

Wanneer je tickets koopt of je inschrijft voor de nieuwsbrief, dan geef je Beursschouwburg de toestemming om je persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden. Wil je die toestemming intrekken, dan kan je met ons contact opnemen. Je kan je op elk moment uitschrijven voor onze mailings door op de daarvoor voorziene link te klikken. Als je de toestemming intrekt, dan kan het zijn dat je geen praktische informatie meer krijgt en andere nuttige informatie mist.

MET WELKE DERDEN KAN BEURSSCHOUWBURG MIJN GEGEVENS DELEN?

Beursschouwburg kan bepaalde persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- ticketverkoop (Ticketmatic)
- webhosting (kpn)
- versturen van nieuwsbrieven, gepersonaliseerde mailings en uitnodigingen (Campaign Monitor)

Met deze verwerkers sluit Beursschouwburg een overeenkomst af die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

HOE EN WAAROM GEBRUIKT BEURSSCHOUWBURG COOKIES?

Een “cookie” is een klein bestand dat op je computer wordt opgeslagen om je surfervaring te verbeteren. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van jouw bezoek aan de website www.beursschouwburg.be. Cookies van Beursschouwburg slaan nooit persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op.

We gebruiken Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid ervan verbeteren. Voor cookies geplaatst door Google Analytics verwijzen we je naar de verklaring die Google Analytics op hun website daarover geeft.

policies.google.com/privacy
policies.google.com/technologies/cookies

Voor meer informatie over cookies raden we je deze animatievideo van The Guardian aan.

WAT IS DE BEWAARTERMIJN VAN MIJN GEGEVENS?

Beursschouwburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Indien je 10 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we je gegevens uit onze ticketing-database.

WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN HANTEERT BEURSSCHOUWBURG?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- Alle personen die namens Beursschouwburg van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

KAN IK MIJN GEGEVENS INKIJKEN, WIJZIGEN OF LATEN VERWIJDEREN? WAT BIJ VRAGEN EN/OF KLACHTEN?

Heb je vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over je privacy? Wil je graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over jou bijhouden? Wens je de gegevens die je ons bezorgde in te kijken, te wijzigen of te laten verwijderen? Zou je graag een toestemming intrekken? Neem dan contact met ons op:

Beursschouwburg vzw
A. Ortsstraat 20-28
1000 Brussel
info@beursschouwburg.be

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING GEWIJZIGD WORDEN?

Beursschouwburg kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijziging in de privacywetgeving. Beursschouwburg kondigt wijzigingen aan op de website of via de nieuwsbrief.