SCREENINGS
CIRCULATION On distribution and circulation of film and video art

film conversations

CIRCULATION On distribution and circulation of film and video art

boek presentatie lezing workshop debat
19 OCT — 20 OCT 2017

Tweedaagse met lezingen, debatten en een workshop over strategieën voor distributie van experimentele cinema en kunstenaarsfilm.

From MovieDrome to Vdrome

Th 19.10
@KASK Gent
lecture/debate

Dirk De Wit (Kunstenpunt) geeft een introductie over filmdistributie en vertoning in Vlaanderen/Brussel. Vervolgens duiken we via enkele getuigenissen in de verschillende distributiemethodes en de veranderingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Aan het woord komen Emmy Oost (producer of art-house films with Cassette for Timescapes), Filippa Ramos (curator of the online video platform Vdrome), Helena Kritis (programmer of moving images at Beursschouwburg) and Marie Logie (Coordinator of Auguste Orts, an artist-run platform for video and film art).

A film ... what next

Fr 20.10, 14:00 – 16:00
@Beursschouwburg
workshop EN spoken
free, with reservation

Steeds vaker worden er films geproduceerd die buiten de klassieke productieformats vallen (bv. experimentele films, kleinschalige of zelfgeproduceerde films door kunstenaars …). Wat gebeurt er wanneer zo’n film uiteindelijk af is en moeilijk in het commerciële distributiecircuit past ?

Deze workshop, georganiseerd door atelier Graphoui en Argos, is bestemd voor studenten van kunst- en filmscholen, en debuterende filmmakers. Deelnemers krijgen er praktische uitleg over de verschillende stappen die nodig zijn ná de afwerking van hun film.
Met behulp van concrete voorbeelden krijg je toelichting en advies over hoe je de distributie van je film concreet kan aanpakken.

Max. 60 deelnemers toegelaten voor een toegespitste discussie en vlotte uitwisseling van ideeën.

After Uniqueness, book presentation by Erika Balsom

Fr 20.10, 17:00 – 19:00
@Beursschouwburg
book presentation & casestudies
free, with reservation

In het boek After Uniqueness, A History of Film and Video Art in Circulation onderzoekt Erika Balsom het ambivalente karakter van de reproduceerbaarheid van experimentele cinema en kunstenaarsfilm doorheen de geschiedenis. Ze stelt onder meer vast dat de ambities en waarden verbonden aan specifieke distributie-initiatieven uitgedaagd worden door de verregaande digitalisering van het veld. After Uniqueness toont bovenal aan dat distributiekanalen geen louter neutrale parcours zijn, maar eerder netwerken die bepalen hoe we het werk benaderen, begrijpen en beschrijven.

Na de lezing van Erika Balsom lichten kunstenaars Wendy Morris, Effi Weiss & Amir Borenstein en Johan Grimonprez toe hoe ze tewerk gaan om hun werk te (laten) distribueren. Rolf Quaghebuer, directeur van Argos Centre for Art and Media, modereert het gesprek.

W/ Argos Centre for Art and Media, Atelier Graphoui, KASK Gent, Kunstenpunt

In the framework of THE FUTURE IS FEMINIST.