music performance film expo conversations dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
architectures of violence
Ola Hassanain “There, is the city, and here, are my hands”

conversations

Ola Hassanain “There, is the city, and here, are my hands”

workshop
SA 18.02.2023 14:00 - 18:00

Hoe kunnen we (beter) praten over ruimte?

Hoe spreken we over de ruimte? Hoe leven we in onbewoonbare plaatsen? In deze workshop doen we samen met Ola Hassanain een oefening waarin we de taal van de architectuur herpositioneren met fictie. We gaan collectief verhalen construeren op basis van ervaringen van geleefde en gebouwde omgevingen als een manier om een lexicon van " onbezette ruimtes " opnieuw op te bouwen. 

Ola's praktijk is gericht op het blootleggen van het geweld dat geworteld is in de infrastructuur van de architectuur en de koloniaal-imperialistische voorstellingen die daaruit voortkomen. De workshop graaft naar een gevoel van gebrek aan agency over de gebouwde omgeving die ons omringt en - tot op zekere hoogte - vormt, en stelt fictie voor als een alternatief middel om ruimte te maken. 

“Making form – through building –has always been what people do, but with architectural discipline there is a foreclosure on making buildings (form) and thus presenting a constant interruption of our ecologies of being.”

Deze workshop is bedoeld voor iedereen, je hebt geen voorkennis nodig.

in het Engels

Ola Hassanain is architect, kunstenaar en onderzoeker en werkt tussen Soedan en Nederland. Ze bestudeert de subtiele politiek van ruimte. Hoe reageren gebouwde ruimtes op het geweld van overheidsorganisaties? Hoe versterken ze dit geweld? Hoe weerspiegelen en reguleren ze het leven van de mensen die erin wonen? Haar recente werk over "ruimte als discours" is een strategie om politieke en milieukwesties te herkennen en behandelen in architectuur. Daarom ontwikkelt ze een ruimtelijke vocabulaire om vanuit (politieke) breukmomenten te streven naar nieuwe mogelijkheden en ecologieën. Ola's kritische ruimtelijke praktijk komt voort uit haar post-academische opleiding (waaronder een lopende Ph.D. in Practice kandidatuur aan de Academie voor Beeldende Kunst in Wenen en  een BAK fellowship in Utrecht van 2017 tot 2018) en uit haar werk als lesgever aan onder meer de HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en het Sandberg Instituut in Amsterdam.

https://www.instagram.com/olahassanain/