music performance film expo conversations dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
CHANTING & RECORDING by Just For The Record

Read more

Chanting als protestleuze, als repetitieve slogan, als verhalen vertellen, als rituele liederen en als een instrument dat verschillende individuen met elkaar verbindt. Recording om het belang van orale bronnen te benadrukken in hoe we vandaag de dag geschiedenis willen schrijven. Omdat het vastleggen van onze pioniers ons helpt onze geschiedenis beter te begrijpen. Aangezien gemarginaliseerde groepen meestal buiten beschouwing werden gelaten in schriftelijke publicaties, hebben zij in de loop der tijd hun verhalen via andere kanalen moeten verspreiden. Wij moeten de vraag stellen wat we als geloofwaardige bronnen beschouwen, om op een andere manier geschiedenis te schrijven.

Deze participatieve evenementen zullen allemaal verschillende aspecten van dit onderwerp belichten. Wikipedia wordt hierbij op verschillende manieren gebruikt; als casestudy, als een hulpmiddel om bestaande praktijken te bespreken, als een tool om verandering te implementeren.