music performance film expo conversations dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
School of Love Together-mess — Kin Families, an art laboratory

conversations

School of Love Together-mess — Kin Families, an art laboratory

conversations
SA 27.04 19:00

Een collectieve en kritische blik op het traditionele gezin en (on)bestaande alternatieven.

Sluit je aan bij SOL voor een moment van uitwisseling na een week van werksessies in BUDA (Kortrijk).

School of Love en 9 andere kunstenaars beginnen aan een kritisch onderzoek van het traditionele concept van de kernfamilie en zullen ideeën, praktijken, opstanden en vaardigheden ontwikkelen voor de ontwikkeling van verwante families.

Ze zullen specifieke gevallen van verwante families onderzoeken en de afwezigheid van structurele steun daaromheen bekijken. Ook wordt er onderzoek gedaan naar bestaande systemen van wederkerigheid en gemeenschappelijkheid op andere gebieden, die als inspiratie kunnen dienen. In overeenstemming met de aanpak van SOL zal de groep putten uit de gesitueerde kennis en ervaring van de deelnemers door verhalen, indrukken en persoonlijke anekdotes te combineren. Literatuur en filosofische, politieke en academische concepten worden vervolgens gebruikt om de ervaringen van de groep in een breder maatschappelijk kader te plaatsen.

 

School Of Love (SOL) is een collectief uit Brussel. De leden van SOL hebben verschillende artistieke achtergronden, waaronder performance, dans, beeldende kunst, onderwijs, participatieve praktijken, antropologie en muziek. Samen ontwikkelen ze collectieve artistieke praktijken die manieren en vaardigheden van samenzijn en samen-handelen verkennen. Ze doen dit door liefde te benaderen als een vorm van engagement in politieke en sociale sferen, in plaats van een louter persoonlijke zaak. Liefde houdt belichaamde aandacht en emotionele beschikbaarheid in, het is meer dan een gevoel: het is een keuze, een praktijk, een intentie.
https://www.schooloflove.be/