music performance film expo conversations dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
Lydia McGlinchey MadDoG

performance

Lydia McGlinchey MadDoG

work-in-progress DAG VAN DE DANS
SA 27.04 18:00

Een zorgvuldig verstrikte knoop van ogenschijnlijke tegenstellingen.

Een knoop kan tegen­strij­dig­he­den bij­een­hou­den. Denken van­uit de knoop vraagt om aan­dacht voor hoe de mate­ri­ë­le wereld wordt bepaald door geweld­da­di­ge geschie­de­nis­sen. De knoop legt de manier bloot waar­op ver­schil­len­de mate­ri­ë­le, his­to­ri­sche en sti­lis­ti­sche objec­ten met elkaar ver­bon­den zijn, even­als de manier waar­op macht ver­bon­den is met bepaal­de con­stel­la­ties en deze struc­tu­reert. 'MadDoG' neemt een Batailleaanse opvat­ting van ​‘basis­ma­te­rie’ over en ont­wricht het onder­scheid tus­sen hoog en laag: de bim­bo bestaat mate­ri­eel gezien uit de pro­fe­tes, het tapijt is ook dis­co­bal, het lichaam is tege­lij­ker­tijd hond en mens, bloei is ver­an­kerd in verval.

In 'MadDoG' werkt danser en choreograaf Lydia McGlinchey met gespro­ken tekst, dans en vocaal werk. Het werk wil de kij­ker ver­strik­ken in een dich­te ​‘knoop’ van ver­vloch­ten maar ver­schil­len­de mate­ri­a­len en lagen, geïn­spi­reerd door de tex­tiel­prak­tijk van weven en kant­werk. Dit werk is beïn­vloed door gothic/​horror en hea­vy metal.

 

Lydia McGlinchey werd geboren in Sydney (Australië) en is van Peruaans-Ierse afkomst. Ze werkt momenteel als performer en maker en woont in Brussel. Lydia is opgeleid in dans/performance, en werkt ook met textielkunst. Lydia's werk FERAL (2022) werd gepresenteerd in VIERNULVIER, Kaaitheater en BUDA KunstenCentrum. Lydia werkte samen met Alix Eynaudi aan haar project Noa+Snow, en met Simon Van Schuylenbergh, Nathan Ooms, Stefa Govaart, Micha Goldberg en Rosie Sommers.
https://www.instagram.com/lydiamcglinchey/

You might also like: