music performance film expo dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
The Work We Share w/ Cinenova

film

The Work We Share w/ Cinenova

looped screening listening
WE 06.03 13:00 - 17:00
TH 07.03 13:00 - 17:00
FR 08.03 13:00 - 17:00
SA 09.03 12:00 - 18:00

Een uitwisseling tussen kunstenaars van verschillende generaties die parallelle vragen stellen over zwart-zijn, de stemmen en ritmes ervan.

 

Twee werken uit 'The Work We Share', een openbaar programma van recent gedigitaliseerde films uit de collectie van Cinenova, gericht op representaties van gender, ras, seksualiteit, gezondheid en gemeenschap. De films worden ondertiteld door Collective Text en ondersteund door reacties van hedendaagse kunstenaars en schrijvers. Dit programma wil de onderlinge afhankelijkheid benadrukken van organisaties, filmmakers, culturele werkers, gemeenschappen en individuen.

In hun eigen filmische en sonische talen gaan Onyeka Igwe, L. Franklin Gilliam en S. Pearl Sharp parallel op reis naar zichzelf. Een substantie gegrond in veelheid, vergankelijk maar zeer aanwezig in zijn zwartheid, zijn stem, zijn hardnekkige beweging en ritmes.

 

In de cinema worden de volgende werken in loop getoond:


Portrait of self presences, Onyeka Igwe (UK, 2022, 5 min)
Een quadrofonisch geluidswerk dat de tekst 'A Many Selved Portrait' oproept, geschreven als reactie op L.Franklin Gilliams film 'Now Pretend' en na een gesprek met de filmmaker.

 

Now Pretend, L.Franklin Gilliam (USA, 1991, 10 min)
'Now Pretend' is een experimenteel onderzoek naar het gebruik van ras als een willekeurig concept. Gebaseerd op taal, persoonlijke herinneringen en de tekst 'Black Like Me' uit 1959, behandelt de film de theorie van Lacan over het 'spiegelstadium' rond zelfperceptie en de overgang van object naar subject.

'Now Pretend' wordt vergezeld door een geschreven respons van Onyeka Igwe.

 

Back Inside Herself, S. Pearl Sharp (VS, 1984, 4 min)
S. Pearl Sharp beschreef het als 'een visueel gedicht over identiteit'. 'Back Inside Herself' toont een zwarte vrouw die haar eigen zelfgevoel vindt en hegemonische maatschappelijke verwachtingen over haar gedrag afwijst. Met Barbara-O Jones (Daughters of the Dust).

'Back Inside Herself' wordt vergezeld door een geschreven respons van Sarah Lasoye.

 

Deze begeleidende teksten zijn buiten de bioscoop te vinden:

A Many Selfed Portrait, Onyeka Igwe: Een experimentele tekst die reageert op de film Now Pretend, en voortvloeit uit een gesprek dat Onyeka had met L.Franklin.

 

On the Inside, Sarah Lasoye: behoord bij de film Back Inside Herself.

 

 

Onyeka Igwe is een kunstenares rond bewegend beeld en onderzoekster uit Londen. Zonder starre antwoorden te zoeken, tracht haar werk de nuances van wederkerigheid en coëxistentie in een sterk geïndividualiseerde wereld te onderscheiden. Onyeka's werk beschouwt zintuiglijke, ruimtelijke en tegen-hegemonische manieren van weten als essentieel voor deze taak. Haar interesse gaat uit naar de prozaïsche, alledaagse aspecten van het zwarte leven. Voor haar vormen het lichaam, archieven en overdracht een onderzoeksmethode om verwaarloosde geschiedenissen bloot te leggen. Haar werk ontrafelt deze draden in een geritmeerde montage, met bijzondere aandacht voor dissonantie, reflecties en versterking tussen beeld en geluid.
https://onyekaigwe.com/

 

Het werk van S. Pearl Sharp richt zich op de cultuur, gezondheid en geschiedenis van de zwarte diaspora. Hiertoe behoren de korte poëziefilm 'Back Inside Herself' (1984 en de Re-mix van 2009), de semi-animatiefilm 'Picking Tribes' (1988), het veelgeprezen 'The Healing Passage/Voices From The Water' (2004) en talloze documentaires voor CH 35 in Los Angeles. Haar films zijn vertoond in Noorwegen, China, het Verenigd Koninkrijk, het Caribisch gebied en op FESPACO. Ze omarmt zowel kunst als activisme en is de auteur van 'Black Women For Beginners' en 'The Evening News' (vier dichtbundels). In 2021 publiceerde ze de korte poëzievideo 'Blood Bank'.
https://spearlsharp.com/

 

L. Franklin Gilliam gelooft dat de visie en creativiteit van kunstenaars essentieel zijn voor het transformeren van systemen in een gebroken wereld. Gilliams creatieve praktijk is multidisciplinair en onderzoeksgericht. Het neemt de vorm aan van film/video, installaties, spellen en geïllustreerde lezingen. Gilliams projecten onderzoeken de wisselwerking tussen verouderde technologie en de onvolmaakte overdracht van kennis en historische verschillen. Hun werk is vertoond en gepresenteerd op de Whitney Biënnale 1997, het New Museum, het Oberhausen Short Film Festival en is opgenomen in het boek 'BLACKSPACE: On the Poetics of an Afrofuture' (2020) van Anäis Duplan. Gilliams rollenspel 'Lesberation' werd voor het eerst gepresenteerd op de tentoonstelling 'No Quarter' van het New York University Game Center in 2015.

 

Sarah Lasoye is een dichteres en schrijfster uit Londen. Ze is een voormalige student van de Barbican Young Poets en een huidig lid van Octavia - Poetry Collective for Women of Colour. Haar eerste chapbook, 'Fovea / Ages Ago', werd in april 2021 gepubliceerd door Hajar Press.
https://www.instagram.com/sarahfovea/

 

Cinenova is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud en de verspreiding van het werk van feministische filmmakers en videokunstenaars. Cinenova werd in 1991 opgericht na de fusie van twee feministische film- en videodistributeurs, Circles en Cinema of Women, die beide in 1979 waren opgericht. Cinenova distribueert momenteel meer dan 300 titels, waaronder bewegende beelden van kunstenaars, experimentele films, narratieve speelfilms, documentaires en educatieve video's gemaakt tussen de jaren 1910 en het begin van de jaren 2000. De thema's die aan bod komen variëren van oppositionele geschiedenissen tot post- en dekoloniale strijd, inclusief de representatie van gender, afkomst, seksualiteit en andere kwesties van verschil, evenals de relaties en allianties tussen deze verschillende strijden. Sinds 2001 wordt Cinenova door een groep vrijwilligers beheerd die toeziet op het behoud en de distributie van de collectie en speciale projecten uitvoert om het kader van de organisatie te beoordelen.
https://cinenova.org/

 

 

image 1 | courtesy of L.Franklin Gilliam and Cinenova Distribution
image 2 | courtesy of S. Pearl Sharp and Cinenova Distribution

Both films were newly captioned by Collective Text in conversation with the filmmakers.