music performance film expo conversations dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
Debatten en Lezingen deBuren
Aurore Van de Winkel Wie lust nog een broodje aap?

conversations

Aurore Van de Winkel Wie lust nog een broodje aap?

lezing
TU 19.06.2012 19:30

Stadslegendes: feit of fabel?

Kent u dat verhaal van die vrouw die in haar haarbos een spinnennest verborg, waarvan de kleintjes al hun tanden in haar hoofdhuid hadden gezet? Of dat van het vreemde nasmaakje van de knoflooksaus van de pitaverkopers aan de Brusselse Kaasmarkt? Of dat van de afgerukte arm door een snackautomaat vlakbij de VUB? Het zijn allemaal stadslegendes, of broodjeaapverhalen, ontleend aan het verhaal dat er in een Amsterdams restaurant broodjes met apenvlees zouden worden geserveerd.

Aurore Van de Winkel (UCL) is een van de weinige onderzoekers in België die systematisch het fenomeen van stadslegendes of -sages heeft onderzocht. In de Verenigde Staten is het zelfs al een vak (Urban Legends) dat aan de universiteiten wordt gedoceerd, maar in België bleef het onderzoeksveld veelal onderbelicht. In haar thesis Communication, croyance et construction identitaire : le cas des legends urbaines (2009) analyseert Van de Winkel driehonderd gruwelverhalen die ze terugvond in mails, blogs, kranten en gespecialiseerde publicaties.

Stadslegendes roepen voor de wakkere aanhoorders of lezers veel vragen op. Vaak zijn er geen plaatsnamen vermeld en worden er nauwelijks bronnen genoemd. Bestaan er typische Brusselse stadslegendes? Welke soorten zijn er, wat is hun functie, wie verspreidt dergelijke gruwelverhalen, welke invloed hebben ze en wie wordt er het slachtoffer van? Ontdek het allemaal in de lezing van Aurore Van de Winkel!

Frans gesproken

Organisatie: deBuren i.s.m. Alliance Française