Writing workshop with Luanda Casella
workshop
SA 19.06 14:00 - 17:00

Hoe kunnen we ons uitspreken over vooroordelen die voortkomen uit machtsstructuren en onderdrukkende systemen?

In het kader van haar nieuwe performance Killjoy Quiz geeft schrijfster, verteller en performer Luanda Casella een schrijfworkshop waarin we ervaringen uitwisselen en nieuwe manieren bedenken over hoe je je als individu en als lid van communities kunt uitspreken over de onderwerpen die aan bod komen in Killjoy Quiz.

In het Engels, maar schrijven kan in elke taal

BIO

Luanda Casella is een schrijfster en performer die de kunst van verhalen vertellen probeert te redden van de media-verdoemenis. Met een mix van retoriek en ironie legt haar werk taalconstructies bloot, waarbij ze onbetrouwbare vertellingen verkent in fictie en in alledaagse communicatieprocessen. Haar onderzoek richt zich in grote lijnen op de rol van literatuur in de ontwikkeling van het kritisch denken - de manier waarop individuen zich tot verhalen verhouden om een gevoel van identiteit te creëren, hun mening over de wereld te vormen en uiteindelijk zichzelf te beschermen. De laatste jaren bestudeert ze 'de retoriek van de misleiding', waarbij ze het gebruik van storytelling in communicatiemedia onderzoekt.

luandacasella.com