We Object Intimate conversations on how colonial legacies exist in our everyday lives
We Object — with Camilo Mejía Cortés & Cherish Menzo
replay online talk

Welkom voor het gesprek tussen Camilo Mejía Cortés en Cherish Menzo met hun gekozen voorwerp dat de koloniale erfenis voor hen weerspiegelt.

Een simpele maaltijd, een liedje dat je hoort op de radio, een apparaat in je keukenkast of het tapijt dat in je woonkamer ligt, de erfenis van het kolonialisme is alomtegenwoordig, soms op plaatsen waar je het niet verwacht.

In het Engels

Recorded on 24.03.21


CHERISH MENZO
Cherish Menzo (°1988, Nederland) studeerde in 2013 af aan The Urban Contemporary-opleiding (JMD) van de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Ze danste in producties van choreografen zoals Eszter Salamon, Akram Khan, Leo Lerus, Hanzel Nezza, Benjamin Kahn, Olivier Dubois, Ula Sickle, Lisbeth Gruwez, Jan Martens en Nicole Beutler. Naast het performen in andermans producties creëert ze sinds een vijftal jaar ook haar eigen werk. Menzo ziet creatieprocessen binnen dans en performance als onderzoekscycli die continu in beweging (willen) zijn en blijven, niet afgelijnd in tijd. Prioritair binnen haar artistiek onderzoek is dat het al eens mag schuren, vragen oproept en een brede reikwijdte kent.
https://www.instagram.com/cherishmenzo/

CAMILO MEJÍA CORTÉS
more soon
https://www.instagram.com/camilo___mejia/

 

Een samenwerking van DE//COLONIZE Leuven (een groep masterstudenten Culturele Studies aan KU Leuven), Commissie Cultuur KU Leuven, DeBuren, Black History Month, Black Achievement Month en Beursschouwburg.

https://www.instagram.com/we.object/
https://blackhistorymonth.be/
https://www.blackachievementmonth.nl/
https://deburen.eu/