MINE THE GAP

Read more

Mijnbouw is overal, alleen zien we het niet altijd. 25 jaar geleden sloot in België de laatste steenkoolmijn, maar in Azië, Zuid-Amerika, Afrika en Oost-Europa is mijnbouw nog altijd springlevend.  Veel van het materiaal dat wij dagelijks gebruiken, komt van ergens onder de grond. Fossiele brandstoffen, ijzer, goud en koper worden ondergronds via mijnbouw gewonnen. Jouw smartphone? Je moet lang zoeken vooraleer je een onderdeel vindt dat niet gelinkt is aan mijnbouw. Wist je dat je met 200 smartphones een gouden ring kan smelten? Verzamelen geblazen!

Mijnbouw veroorzaakt een hartverscheurende realiteit: uitputting van de aarde, uitbuiting van menselijke kracht, decentralisatie van macht, ecologische realpolitik, journalistieke hyperconsumptie,... Drie dagen lang brengen we deze ondergrondse wereld naar de oppervlakte via films, lezingen, een spel en een voorstelling.

 

PROGRAMMA

 

Wim Catrysse maakte met Outpost een ontnuchterende film over een groep steenkoolmijnwerkers in Rusland. Silke Huysmans & Hannes Dereere focussen in hun performance Mining Stories de Samarco-case in Brazilië, waar een mijnramp het sociale en economische leven heeft weggeveegd en gaan achteraf in gesprek met Catapa, beweging die werkt rond de problematiek van mijnbouw. Revital Cohen en Tuur Van Balen stellen een performance lecture samen rond coltanmijnontginning in Congo en Azië. Oikos & Brussels academy nodigen je uit voor een lunchlezing rond urban mining en gaan na in hoeverre de stad kan voorzien in eigen grondstoffen. In onze black box daal je af om de kortfilm Silica van Pia Borg te bekijken over verlaten steden waar ooit opaalmijnbouw welig tierde. Fairfin onderzoekt welke rol jouw bank heeft als investeerder in controversiële mijnbouwbedrijven en Catapa laat je in een simulatiespel ervaren hoe het voelt om één van de vele stakeholders te zijn binnen een conflict dat is ontstaan door de zoektocht naar goud.

 

From underground to Beursschouwburg: MINE THE GAP!