CONVERSATIONS ON NOT BEING THERE … YET

Read more

Het leven gaat door met beginnen maar op levendige nachten is het nog, helaas, wachten. Hoe gaat de muziek- en nightlife sector door tijdens deze stilstand? Wat hebben we in de tussentijd bedacht, geleerd, gemist en (her)uitgevonden? Hoe maken we van onze broodnodige nachtelijke onderwereld een inclusieve nachtelijke anderwereld? Are we ondertussen min of meer there yet?

 

Daarover hebben we het samen met nieuwe studiogasten. Met onze buren, vrienden en collega’s belichten we vitale-maar-soms-tricky nightlife kwesties als safe(r) spaces, mentaal welzijn, onderlinge afhankelijkheid en het zich (opnieuw) toe-eigenen van queer en trans esthetiek.
 

Tune in, luister mee, dans liefdevol.